T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü Iğdır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü Iğdır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ HİZMETİNİZDE

Güncelleme Tarihi: 24/06/2019

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için yeniden tadilat başlatılarak, malzeme akış yönü kirli alandan temiz alana temiz alandan steril alana doğru tek yönlü olarak, kirli temiz., steril depolar ve destek alanlar olmak üzere şekillendirilmiştir.

                           
        
           STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ

 • KİRLİ ALET TAŞIMA VE KAYIT
 • ÖN YIKAMA VE DEZENFEKSİYON
 • STERİLİZASYON VE İNDİKATÖR KAYITLARI
 • STERİL ALET KONTROLÜ,KAYIT VE TESLİMİ

          STERİLİZASYON NEDİR?

 • STERİLİZASYON: Tüm canlı mikroorganizmalardan arındırılması işlemidir.
 • DEZENFEKSİYON: Sporlu bakteriler hariç tüm mikroorganizmaların temizlenmesidir.

   DEZENFEKSİYON ÜÇE AYRILIR                        

 • Yüksek, Orta, Düşük düzey dezenfeksiyon
 • DEKONTAMİNASYON: Kirli alan malzemenin temizlik. Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon ile kullanıma elverişli hale getirilmesidir.
 • DEZENFEKTAN: Cansız bir ortamdan mikroorganizmaları yok etmek için kullanılan maddedir.

  STERİLİZASYON İŞLEM AŞAMALARI                    

 • TEMİZLİK
 • DENETLEME
 • PAKETLEME
 • STERİLİZATÖRE YÜKLEME
 • STERİLİZASYON ÇEVRİMİ
 • STERİLİZATÖRÜ BOŞALTMA
 • DEPOLAMA VE DAĞITIM
 • TEMİZLİK: Görülebilir tüm toz, kan, aljinat vb. maddelerden arındırılmasıdır.

        TEMİZLİKTE AMAÇ

 • Aletlerin tüm yüzey ve lümenlerinden, birleştirme yerlerinden en küçük parçalara ayrılarak kaba kirlerin temizlenmesidir.
 • Uygun büyüklükteki fırçalarla temizliğin yapılması
 • Soğuk su ile durulanması
 • Enzimatik solüsyona batırılması
 • Ultrasonik yıkayıcılar kullanılması

 

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞİ

KONTAMİNE ALETLERİ KLİNİKLERDEN TOPLANMASI

 • Kliniklerden toplanan aletler kirli malzeme arabası ile sterilizasyon ünitesine transfer edilir.
KONTAMİNE ALETLERİN STERİLİZASYON MERKEZİNE KABULÜ VE ÖN TEMİZLİĞİ

d6acdb8a-5403-4bcc-a623-026c0d798bc2.jpg
 • Transferi sağlanan kirli aletler MSÜ kirli alanda çalışan personel tarafından teslim alınır.
 • Kontamine aletler tek tek fırçalanarak ön temizliyi yapılır. Ardından ultrasonik yıkama cihazına yerleştirilir.
ULTRASONİK YIKAMA MAKİNASI VE YIKAYICI DEZENFEKTÖR İLE TERMAL DEZENFEKSİYON
8bbe6eae-09af-4761-bb6d-2f0f42b6b242.jpg 
 • Ultrasonik yıkama makinasında yıkanan aletler çıkarılarak tekrar yıkanır
 • Ön temizliği yapılan kontamine aletler yıkayıcı olan dezenfektöre yerleştirilmek üzere gruplara ayrılacak yıkayıcı dezenfektöre tel sepetlere yerleştirilir ve program çalıştırılır.
DEKONTAMİNE ALETLERİN BOŞALTILMASI-PAKETLENMESİ

 
 • Termal Dezenfeksiyonumu olan aletler MSÜ Temiz alandan çıkarılır ve temiz bir örtü üzerinde gruplandırılır.
 • Aletlerin paketlenmesi için sterilizasyon rulosu kesilir, her paket içine kimyasal indikatör konulur ve aletler tek tek paketlenerek kağıt kapama makinesi ile kapatılır.
 • Otoklav tepsisine kağıt üstüne kağıt, poşet üstüne poşet gelecek şekilde aletler gelecek şekilde yerleştirilir. Buhar geçişini sağlayacak şekildeki uygulama her gerçekleştirmede dikkat edilerek sağlanmaktadır.
STERİL ALETLERİN OTOGLAVDAN ÇIKARILMASI VE DEPOLANMASI

        
 • Aletler depo alanına alınarak kliniklere dağıtılmak üzere raflara yerleştirilir.
 • Steril aletleri depolama alanına yerleştirirken depolama işlemi önden arkaya doğru yapılır.
 • Depolama alanında ısı nem takibi yapılarak kaydedilir.
STERİL ALETLERİN  DAĞITILMASI
 • Steril olmuş depo alanındaki aletler kliniklere dağıtılmak üzere taşıma arabasına konularak dağıtımı yapılır.