Hasta Hakları Günü Etkinliği Gerçekleştirildi
27 Ekim 2021

Etkinlikler çerçevesinde Merkezimiz Başhekimi Yeşim MERT ve İdari Mali Hizmetler Müdürü Orhan ÇELİK , Hasta Hakları Birim Çalışanları ile poliklinikler gezilerek hastalara çiçek dağıtıldı.

Ayrıca merkezimizde tedavi gören  hasta ve hasta yakınlarına hasta hakları ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapılırken, hastanelerde çalışan personele de hasta hakları ve sorumlulukları konulu eğitim verildi.

Hastanın Hakları

1. Hizmetten genel olarak faydalanma,

2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma,

3. Bilgilendirme,

4. Kuruluşu seçme ve değiştirme,

5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme,

6. Bilgi İsteme,          

7. Mahremiyet,

8. Rıza ve İzin,

9. Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,

10. Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

11. Dini vecibelerini yerine getirebilme,

12. Saygınlık görme,

13. Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

14. Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,

15. Refakatçi bulundurma,

16. Müracaat, şikâyet ve dava hakkı,

17. Gerektiği sürece. Sağlık hizmetlerinden yararlanmaya, hakkı vardır.

Hastanın Sorumlulukları

1. Genel Sorumluluklar

2. Sosyal Güvenlik Durumu

3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

4. Hastane Kurallarına Uyma

5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma251245E0-CBE3-4219-AC94-E890FE10B6A6.jpeg
6CF37FF5-9B1A-4AFD-B14F-203912A72C44.jpeg
9DD4442F-1640-45C0-BBFB-4EEE07F64604.jpeg
A326D65E-548B-4625-B9E3-2332B97574CE.jpeg
AB1C637F-69BC-4473-9DE1-57648402432F.jpeg
CA371B73-586E-4907-B5A4-F9A23CE4C723.jpeg
F58C99D6-A984-47E3-B77A-13AC89B8199B.jpeg

3C241CB2-DE5B-47A1-AD0B-475A6F256E04.jpeg7E5E723B-176F-4B4C-AF26-37D87B991B7A.jpeg