Politikamız
09 Mayıs 2022

Misyon ve vizyonumuz doğrultusunda; Halkımızın ve çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, kalitenin sürekli iyileştirilmesi anlayışını benimsemek, çalışanlarımızın bilgi, becerilerini arttırmak, geliştirmek.

Meslek etiği, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak çalışmak, hasta memnuniyetini her şeyin üstünde tutmaktır.